Tegnetjenester

CadEng har lang erfaring og tillbyr alt innen tegnetjenester og byggesøknader, fra enkle 2D tegninger i AutoCAD, til mer avanserte 3D tegninger i Revit og ArchiCAD, inkludert ferdige bygge-tegninger.

Foretaket består av byggingeniør, arkitekt og byggesaks-behandler.

I tillegg har vi et bredt nettverk av profesjonelle aktører innen ulike ansvarsområder for søknadspliktige og enklere tiltak.

Vi tilbyr også 3D rendering, terreng, interiør, vann/avløp, elektro og ventilasjon.

Fastpris eller timebasert.

Ansvarlig søker mot kommune

Cadeng Consult samarbeider med firmaet Mutic Arkitekter som er sivilarkitekt med høy kompetanse innen kommunal saksbehandling, plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter samt forvaltningslovens bestemmelser.

MittAnbud: Se egen webside med evarlueringer på MittAnbud.

Mutic Arkitekter har sentral godkjenning i rollene som søker, prosjekterende og utførende i tiltaksklasse 2 med mange års erfaring.

Vi tilbyr også følgende: 

Tegninger og søknad om nybygg, tillbygg, påbygg, garasje, terrasse, bruksendring, fasade endring, seksjonering, tomtedeling etc.

Tegning av ene-/flermanns-bolig, rekkehus, blokk, forretningslokale etc.

Rådgivning innen byggesak og prosjektering.

Termografering, tetthetskontroll, oppmåling.

Støttemur.

Ventilasjon.

Rør.

Brannvern.

Brannvern

Brannstige: Se video av brannstige med ryggvern

Stikkord

hus etasjer over 3 etasjer seksjonering tek10 tek17 byggesaker tegninger 3D hybel dobbel garasje utleieleiligheter bruksendre kjeller bruksendre loft kommunal saksbehandling godkjendte tegninger tomannsbolig tremannsbolig rekkehus firemannsbolig inngangsparti tomannsboliger dobbel garasje brannsikring brannstige nødutgang ansvarlig prosjekterende ansvarlig søker ansvarlig utførende byggesaksbehandling byggesak tidsfrister 3d rendering saltak pulttak funkis hytter garasje med utleiedel garasje med hybel garasje med leilighet terasse platting terreng fasadetegning fasadetegninger husbygging villa hus med utleiedel sekundærbolig tillatt høyde kjeller vann avløp ventilasjon 2d tegning 3d tegning 3D studio max oppmåling byggesøknad søknad sentral godkjenning tiltaksklasse 1 tiltaksklasse 2

Del denne siden